Zorgpad

 • Rond 8 à 9 weken: eerste controle en echo en evt. bespreken welke onderzoeken mogelijk zijn.

 • Rond 9 à 11 weken: controle en vaststellen uitgerekende datum, regelen standaard-bloedonderzoek en eventuele andere gewenste onderzoeken.

 • Van 11 tot 20 weken: controles om de 3 weken met aandacht voor algeheel welbevinden, het kraamzorg regelen, de 20weken-echo, de erkenning van jullie kind en mogelijke zwangerschapscursus.

 • In deze periode willen we ook weten naar welk ziekenhuis jullie willen als zich problemen voordoen en waar jullie willen bevallen. Ook zullen we bij bijzonderheden met een multidisciplinairteam in jouw voorkeursziekenhuis overleggen hoe de beste zorg voor jou er uit ziet. Meestal anoniem en met jullie toestemming eventueel ook met persoonsgegevens.

 • Van 20 tot 30 weken: controles om de 3 à 4 weken met na 27 weken bloedonderzoek op bloedarmoede (Hb) en aanvullende onderzoeken indien geïndiceerd. Denk aan bloedonderzoek op rhesus-antistoffen en suikertest (OGTT).

 • Rond 30 weken echo: voor groeicontrole en placentalocalisatie indien nodig.

 • Van 30 tot 36 weken: controles om de 2 weken. Bespreken geboorteplan indien gewenst.

 • Rond 36 weken: echo voor controle op ligging en groei en belinstructies voor als de bevalling begint. Controle op bloedarmoede met vingerprik.

 • Vervolgens wekelijkse controle tot de baby komt.

 • Bij 41 weken: altijd extra controle in het ziekenhuis in verband met het inmiddels overtijd zijn. Hierbij wordt met een hartfilmpje en een echo gekeken of het al nodig is dat de baby komt of dat je nog rustig even zwanger mag zijn.

 • Ziet alles er goed uit, dan mag je tot 42 weken gewoon onder onze zorg bevallen.

Bij iedere controle hebben we aandacht voor jullie beleving van de zwangerschap, eventuele klachten/kwaaltjes en vragen. Bespreek waar je je zorgen over maakt.

Ook buiten de controles mag je ons altijd bellen als je klachten hebt of je je zorgen maakt. We regelen wat nodig is om je zwangerschap en bevalling goed te laten verlopen. We hebben korte lijnen en laagdrempelig overleg met de gynaecologen.