Wat te regelen?

Aangifte

Binnen 3 dagen na de geboorte moet je bij de gemeente waar je kind geboren is aangifte doen bij de burgerlijke stand. Kijk op internet wanneer je hier terecht kunt en/of het op afspraak moet. Neem een identiteitsbewijs en trouwboekje of erkenningsverklaring mee. Steeds meer gemeentes bieden inmiddels ook de mogelijkheid om de geboorte online aan te geven. Hiervoor geven wij zo nodig een verklaring van geboorte af.

Geboortekaartjes

De meeste mensen versturen geboortekaartjes. Controleer de drukproef goed. Zelfs met jaartallen worden fouten gemaakt. Wij vinden het heel leuk om ook een geboortekaartje te krijgen en bewaren ze allemaal. Vind je het leuk om je kaartje op onze facebookpagina of website terug te zien, laat dan even weten dat je hem geplaatst wilt hebben.

Verzekering

Zodra je na de aangifte een Burgerservicenummer voor je kind hebt gekregen, meld je de baby aan bij de ziektekostenverzekering.

Vitamine K en D

Als je borstvoedng geeft, wordt geadviseerd de eerste 3 maanden vitamine K en D bij te geven. Ook voor jezelf is het goed vitamine D aan te vullen om bot-ontkalking te voorkomen. Flesvoeding kinderen hebben ook vitamine D nodig. Wij en de kraamverzorgster zullen je hier verder over informeren.

Huisarts

Deze krijgt bericht van ons of vanuit het ziekenhuis dat er een kind geboren is. Meestal neemt hij/zij in de eerste week contact op om je te feliciteren. Heel soms komt de huisarts nog langs en kijkt dan ook het kind nog even na.

Consultatiebureau

Nadat de hielprik en gehoorscreening gedaan zijn, komt ongeveer een week later een wijkverpleegkundige bij je langs om een start te maken met het digitaal kinddossier voor het consultatiebureau. De eerste afspraak voor het consultatiebureau volgt daarna vanzelf, meestal per e-mail.