Bob & Lucia Simons

Grote Kamp 100
9461 LM Gieten

Telefoon: 0592-263060
info@verloskundigepraktijksimons.nl

Klachtenregeling

Ben je tevreden dan horen wij dat natuurlijk heel graag, maar belangrijker nog vinden wij het dat je het ons laat weten als je klachten hebt over de verloskundige hulp of over de bejegening! Bespreek dit zo snel mogelijk met een van ons, zodat we er iets aan kunnen doen. Wij vinden het belangrijk dat je een fijn en vertrouwd gevoel hebt bij ons. Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid je klacht voor te leggen bij www.klachtverloskunde.nl. We hopen natuurlijk dat het nooit zo ver hoeft te komen. 

Privacy

Wij houden ons aan de beroepsethiek en daarmee aan geheimhoudingsplicht op grond van artikel 88 Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.

Logo Footer

Grote Kamp 100, 9461 LM Gieten 0592-263060
info@verloskundigepraktijksimons.nl